สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ใครที่มีปัญหากับปลวก อย่าพลาดบทความนี้นะครับ

ใครที่มีปัญหากับปลวก อย่าพลาดบทความนี้นะครับ

สิ่งที่ใช้กำจัดปลวกมีหลายชนิด แต่ชนิดต่อไปที่จะแนะนำ คือ ไม่ใช้สารเคมีอันตรายแต่ใช้ ชีวภัณฑ์
ชีวภัณฑ์ที่จะแนะนำต่อไปนี้ มีการตรวจสอบมาตราฐาน LD50 หรือถ้าพูดสั่นๆง่ายๆเรื่องความปลอดภัย ต่อผู้ใช้
้าให้พูดแบบคร่าวๆเข้าใจง่ายๆ ชีวภัณฑ์ ตัวนี้มีความปลอดภัย กว่า น้ำปลาที่เราทานๆกันอยู่ 10-20 เท่ากันเลยทีเดียวครับ
แนะนำเรื่องความปลอดภัยกันไปแล้ว ต่อไป มาดูครับว่ามันคืออะไรทำไมถึง ฆ่าปลวกได้

    

เมทาซาน (เชื้อรา เมทาไรเซียม อะนิโซเพล)
คือ ชีวภัณฑ์ที่ประกอบด้วยเชื้อรา Metarhizium anisopliae ที่เป็นประโยชน์เข้มข้น 1x10^9 cfu/gm ในรูปผงสำหรับผสมน้ำฉีดพ่นเพื่อกำจัดปลวกในดิน และในเคหะสถาน มีประสิทธิภาพในการควบคุมประชากรปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีพิษต่อมนุษย์หรือสัตว์เลี้ยง และไม่มีผลตกค้างในสภาพแวดล้อม
การออกฤทธิ์ฆ่าปลวกของเชื้อรา เมตาไรเซียม อะนิโซเพล ใน “เมทาซาน”

หลังจากฉีดพ่นหรือราดตามบริเวณรังปลวกให้ทั่วบริเวณแล้ว
1). สปอร์ของเชื้อรา (โคนิเดีย) จะเกาะติดบนผนังลำตัวของปลวก (1-2 ชม. หลังฉีดพ่น) (adhesion stage)
2). เชื้อรา เมตาไรเซียม อะนิโซเพล จะเริ่มงอกจากสปอร์ (12 ชม. หลังฉีดพ่น)(germination stage)
3). เมื่องอกเป็นเส้นใยแล้ว จะแทงทะลุผ่านผนังเข้าไปในลำตัวปลวกแล้วเจริญเติบโตโดยอาศัย
ของเหลวในตัวปลวกเป็นแหล่งอาหาร (48-96 ชม. หลังฉีดพ่น) (penetration stage)
4). หลังจากปลวกตายแล้ว (96-168 ชม. หลังฉีดพ่น) เส้นใยของเชื้อราจะแทงทะลุออกมาจากซาก
ปลวก เจริญคลุมรอบตัวปลวก พร้อมที่จะสร้างสปอร์ เพื่อแพร่กระจายไปสู่ปลวกตัวอื่น(extrusion stage)

วิธีการใช้ ใช้ “เมทาซาน” อัตรา 100-200 กรัมผสมน้ำ 20 ลิตร จากนั้นนำส่วนที่ใสไปฉีดพ่นตามทางเดินของปลวก หรือราดบริเวณที่เป็นรังปลวก

นอกจากนี้แล้ว เนื่องจากปลวกเป็นสัตว์สังคม (social insect) ดังนั้นเมื่อปลวกที่มีสปอร์ของเชื้อราจะกลับเข้ารัง ก็จะถูกเลียจากปลวกงานตัวอื่นเพื่อทำความสะอาด ทำให้ปลวกตัวอื่นๆติดเชื้อ จึงเป็นสาเหตุให้ปลวกอาจตายทั้งรังจากเชื้อรานี้ได้

 

Tags : ปลวก กำจัดปลวก เมทาซาน เชื้อรา เมทาไรเซียม อะนิโซเพล

view