สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ร้านวรพงษ์  ซอยโรงปูน ตรงข้ามตลาดเซเว่นเดย์ เขตจตุจักร กทม.  โทร.02-2724769 ,02-2724539

ร้านจรุงรักษ์การ์เด้นท์ เขตจตุจักร กทม.  โทร.02-9110653-4

ร้านบางบัวทองพาณิชย์ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โทร.02-5717738

ร้านข้าวหอมกิจเกษตร อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี โทร. 02-9142684

 

ภาคกลาง

หจก.เพราพิลาศ  อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม   โทร.034-281565

ร้านเกษตรบางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม โทร.034-236580

ร้านถาวรเคมีภัณฑ์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โทร.034-331590

ร้านรุ่งเรืองพาณิชย์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โทร.086-3081349

ร้านฉันทวัฒน์การเกษตร อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โทร.089-8367149

ร้านหิรัณย์การเกษตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี โทร. 035-411198

ร้านดาวรุ่งการเกษตร อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี โทร. 035-557013

ร้านเล็ก-ดา ตลาดไท แผงค้า D001 ตลาดต้นไม้ ซอย 1-2 จ.ปทุมธานี โทร. 02-9084090, 081-9195712

ร้านโชคชัย 2518 อ.เมือง จ.ชัยนาท โทร. 056-426118, 085-1084218

ร้านน.คลีนิกเกษตร อ.เมือง จ.ชัยนาท 

ร้านเมืองเกษตร อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทร.086-8187812

ร้านธีระเคมีเกษตร อ.หนองแค จ.สระบุรี โทร. 081-9488463

ร้านบ้านเกษตร อ.หนองแค จ.สระบุรี โทร.089-8096839

ร้านกสิกรรมปลอดสารพิษละโว้ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี โทร. 036-481657

ร้านลำนารายณ์การเกษตร อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี โทร.036-461138

ร้านเอ็ม ที เค การเกษตร ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทร.056-217-067

ร้านพรคุณพ่่อ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ โทร.086-1999931

ร้าน ส.อารีย์การเกษตร อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.081-9428533

ร้านศรแดงการเกษตร อ.เมือง จ.อ่างทอง โทร. 035-626185

ร้านพี.เค.พืชเจริญ  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ร้านเกษตรนวกิจ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร โทร. 088-9057023 

ร้านเพื่อนเกษตร อ.เมือง จ.อุทัยธานี โทร.056-511645

ร้านแม่โจ้การเกษตร อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ร้านลีพัฒนาการเกษตร อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 056-925581

ร้านบ้านติ้วการเกษตร อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โทร.089-2674061

ร้านชัยพงษ์เกษตร อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ โทร. 081-9536185

หจก.ไทยทองดีเกษตรภัณฑ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โทร.056-722743

ร้านเกษตร 85 อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ โทร. 081-3794505

ร้านโกพลเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โทร. 081-7805304

ร้าน อ.การเกษตร อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ โทร. 083-2355851


ภาคตะวันตก

ร้านชูใจเกษตรภัณฑ์ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร โทร. 093-3012289

ร้านเจริญการเกษตร อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร โทร. 081-8308190, 081-9620499

ร้านสหพันธ์เคมีเกษตร อ.บ้านตาก จ.ตาก โทร. 063-1156741

ร้านมหาวันการเกษตร อ.แม่สอด จ.ตาก โทร. 089-2138256

ร้านดอยมูเซอการเกษตร อ.เมือง จ.ตาก โทร. 080-1144051

ร้านกังนำพานิช  อ.บ่อพลอย  จ.กาญจนบุรี  โทร. 034-580081,081-4347115

ร้านบ้านเกษตร  อ.บ่อพลอย  จ.กาญจนบุรี  โทร. 089-9162661

ร้านทวีเกษตร3 อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โทร. 086-3199788

ร้านอำนวยศิลป์  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  โทร. 034-511231,513110

ร้านพลอยเกษตร อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  โทร. 089-0008577

ร้านเจริญการค้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โทร. 032-231232

ร้านหยูเซียงเกษตรภัณฑ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โทร. 032-745339

ร้านพงษ์เจริญเกษตร อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร. 032-350095, 032-338875 

ร้านพัฒนาการเกษตร อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร.032-697141

ร้าน ส.เจริญสหกิจ ท่ายาง จ.เพชรบุรี โทร.032-437642-3

 

ภาคตะวันออก

หจก.ชัยพฤกษ์เกษตร สาขาเขาไร่ยา  ต.ท่าช้าง  อ.เมือง  จ.จันทบุรี  โทร.039-471098

หจก.ชัยพฤกษ์เกษตร สาขาขลุง  อ.ขลุง  จ.จันทบุรี  โทร.039-443372

หจก.ชัยพฤกษ์เกษตร สาขาพฤกษาภัณฑ์  อ.ท่าใหม่  จ.จันทบุรี  โทร.039-395368

หจก.ชัยพฤกษ์เกษตร สาขาตรีรัตน์  อ.เมือง  จ.จันทบุรี  โทร.039-312167,039-325681

หจก.ชัยพฤกษ์เกษตร สาขาทับไทร  อ.โป่งน้ำร้อน  จ.จันทบุรี  โทร.039-447206,081-5756825

หจก.ชัยพฤกษ์เกษตร สาขาหน้าวัดเขตต์  อ.เมือง จ.จันทบุรี  โทร.039-321445

ร้านรักษ์เกษตร  อ.สอยดาว จ.จันทบุรี    โทร.039-381537

ร้านมนตรีการเกษตร อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โทร. 039-439 523

ร้านนภัสการเกษตร อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร. 038-443693, 081-4501706

ร้านเกษตรเกษม ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โทร.038-443693

หจก. ภ.เกษตรภัณฑ์ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โทร.038-836151

ร้านเกษตรเพิ่มพูน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โทร.081-9158385

ร้านเกษตรเกษม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โทร.038-443693

ร้านบ่อทองการเกษตร อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โทร. 038-712208

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ร้านตังนำเกษตร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทร.044-311040

ร้านเกษตรพัฒนา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ร้านเกษตรแฟร์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.044-272809

ร้านกิจพัฒนา อ.เทพสถิตย์ จ.ชัยภูมิ โทร.044-855039

หจก.ส่งเสริมการเกษตร อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โทร. 085-0723858

ร้านถาวรการเกษตร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โทร.045-371139

ร้านใจฮะการเกษตร อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร.042-221250

ร้าน อ.เคมีภัณฑ์ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทร.044-606054

ร้านรุ่งอนันต์เคมีภัณฑ์ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ โทร. 095-6035514

ร้านบุญอำไพการเกษตร อ.สังขะ จ.สุรินทร์ โทร. 089-6626442

ร้านภูเวียงการเกษตร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น โทร. 043-291464

ร้านอนันต์การเกษตร อ.ภูเรือ จ.ขอนแก่น โทร. 089-4217607

ร้านชุมแพการเกษตร อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โทร. 043-384513

ร้านทรัพย์เกษตร อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร. 085-0018402

หจก.กล้า น้ำ ข้าว ทรัพย์เกษตร อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

ร้านเริงจิตรการเกษตร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โทร. 081-3209614

ร้านทวีสินการเกษตร อ.ปากชม จ.เลย โทร. 061-1547199

ร้านบ้านไร่การเกษตร อ.ด่านซ้าย จ.เลย โทร. 064-9629935

ร้านหมอพืชการเกษตร อ.เมือง จ.สกลนคร โทร. 042-759334

ร้านภูธรพืชผล อ.สว่างดินแดน จ.สกลนคร โทร. 086-6242260


ภาคเหนือ

หจก.เชียงใหม่ลิ้มศักดากุล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.053-011700, 053-011701

ร้านศรีสะอาดการเกษตร อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ โทร.053-852-450

ร้านธวัชชัยการเกษตร อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร. 089-5607684

ร้านกิจรุ่งเรืองเกษตร อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร. 053-779227

ร้านพงษ์เกษตรอุตรดิตถ์ อ.เมืิอง จ.อุตรดิตถ์ โทร. 085-9365654

หจก.ชัยฟ้าเกษตรภัณฑ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โทร.055-441333

ร้านสายบัวการเกษตร อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร โทร. 089-8942341

ร้านโชคเจริญ อ.เมือง จ.พะเยาว์ โทร. 054-484393

ร้านบอมการเกษตร อ.เมือง จ.ลำปาง โทร.054-221068

ร้านทับผึ้งการเกษตร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย โทร. 081-4749188

ร้านพัชราภรณ์การเกษตร อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย โทร. 081-6756090

หจก.สุโขทัยการเกษตรภัณฑ์ ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร. 083-6313384

หจก.มีตัง 99 อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โทร. 099-2679709

ร้านเอี่ยมฟ้าการเกษตร อ.เมือง จ.น่าน โทร 089-8358584

ร้านเนี้ยวกิจเกษตร อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โทร. 086-4298552

 

ภาคใต้

ร้านมนูญการเกษตร อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โทร.075-636041

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัท แอพพลายเค็ม (ประเทศไทย) จำกัด

โทร. 02-5612487-90

E-mail : ap.bio@hotmail.com

view